Svaga muskler har koppling till fetma hos barn

En studie som publicerades i maj 2024 visar på att det finns ett samband mellan muskelsvaghet och bukfetma hos 8-åriga barn. Studien genomfördes på Karolinska institutet.

Barn är idag mer stillasittande än någonsin och rör sig därför allt mindre. Sannolikt är detta kopplat till den ökade skärmtiden, men detta är inget som nämns i studien. Syftet med studien var att mäta sambandet mellan förmågan att kliva upp på en låda med ett ben i taget (dvs styrkan i benen) och midjemått hos barnet (fetma). 

Sambandet i studien var tydligt. Desto större midjemått ett barn hade, desto sämre var styrkan i benen. I studien såg man även ett samband som visade att om barnet hade svaga muskler så hade även föräldrarna det. 

Om studien och deltagarna

Deltagarna rekryterades från svenska skolor i utsatta områden under 2017. Studien inkluderade totalt 67 åttaåriga barn (30 flickor och 37 pojkar) samt deras föräldrar, bestående av 58 mödrar (medelålder 38,5 år) och 32 fäder (medelålder 41,3 år). Mätningar omfattade längd, kroppsvikt, midjeomfång och maximal höjd som de kunde kliva upp på en låda (höjden ökade successivt). Fysisk aktivitet och stillasittande tid registrerades med hjälp av accelerometer.

Vad visar studien

Studien visade att bukfetma var vanligare hos pojkar (35%) jämfört med flickor (13%) och hos mödrar (53%) jämfört med fäder (34%). Negativa samband mellan maximal klivhöjd och midjeomfång noterades hos både barn och vuxna. Dessa samband kvarstod även efter justeringar för längd, BMI och fysisk aktivitet hos vuxna.

Vilka tips ger man baserat på studien

Studien betonar vikten av familjeinterventioner för att motverka sarkopen fetma (kombinationen av bukfetma och svaga muskler), särskilt eftersom nedsatt muskelstyrka och bukfetma visade sig vara relaterade till sjukdomar senare i livet, såsom typ 2-diabetets och hjärtkärlsjukdomar. Effektiva förebyggande åtgärder bör därför fokusera på hela familjen för att förbättra muskelstyrka och minska bukfetma.

Några tips om ges i studien för att lägga grunden för goda vanor och för att undvika sarkopen fetma är:

  • Inkluderar regelbunden motion och aktiviteter som specifikt syftar till att förbättra muskelstyrkan. 
  • Övervaka och hantera midjeomfånget hos både barn och vuxna och åtgärda det i tid. 
  • Ta regelbundna avbrott och pauser från stillasittande aktiviteter såsom tv, mobil och spelande.
  • Träna gärna tillsammans med ditt barn, så att det blir en naturlig och rolig del i vardagen. 
  • Smyg in mer rörelse och aktivitet i vardagen genom att gå till affären, cykla när ni ska till skolan och välj trapporna i stället för hissen. 

Läs även: Beräkna ditt BMI

Källa: Negative associations between step-up height and waist circumference in 8-year-old children and their parents. Mai-Lis Hellénius, Susanne Andermo, Anja Nordenfelt, Matthias Lidin, Lillemor Nyberg, Gisela Nyberg

Slutsatser

Resultaten från studien med åttaåriga barn och deras föräldrar visade en hög förekomst av bukfetma hos både barn och vuxna. Det negativa sambandet mellan maximal klivhöjd upp på en låda (ett mått på benmuskelstyrka), och midjeomfång (ett mått på bukfetma och metabol risk) indikerar att sarkopen fetma bör uppmärksammas hos barn, inte bara hos vuxna och äldre. Sarkopen fetma utgör troligen ett stort hot mot barns framtida hälsa och friska levnadslängd.

Att uppmuntra både barn och vuxna att röra på sig mer är viktigt och något som vi alla bör bli bättre på att göra.

Dela gärna denna artikel

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin
Dela via e-post

Fler artiklar på samma tema

Hur blir man smal? 

I dagens samhälle så är det många som strävar efter att bli smalare. Orsaken till att man vill bli smal är sällan hälsan, utan den ligger tyvärr snarare i någon form av nidbild av hur man ska se ut.

Läs mer »
Bränna bort fett magen

Bränna fett på magen

Många som vill gå ner i vikt vill gärna bränna bort fett på magen. Att fett sätter sig på magen är genetiskt. För vissa sitter fettet jämnt fördelat på kroppen och för andra sätter det sig på magen.

Läs mer »
periodisk fasta

Periodisk fasta

Periodisk fasta är när man alternerar fasta och ätande under fördefinierade perioder. Exempel på detta är att fasta under 2 dagar och äta under 5 dagar s.k. 5:2. Många använder periodisk fasta för att gå ner i vikt men det finns även en del andra fördelar enligt förespråkarna. 

Läs mer »
Är kaffe nyttigt

Är kaffe nyttigt? 

Kaffe är älskat av många, framför allt här uppe i norr. Trots detta så ställs frågan ofta om kaffe är bra eller dåligt för oss människor. Som med mycket annat så är kaffe bra för oss i rimliga mängder, medan överkonsumtion är dåligt för oss. 

Läs mer »
medelhavskost

Medelhavskost

Vill du äta hälsosamt och leva längre så medelhavskost en bra grund. Denna kost är nämligen en av de mest studerade i världen. Grunden i medelhavskost är bra mat med fokus på långsamma kolhydrater, mycket frukt och grönsaker och ett relativt högt intag av nyttiga fetter.

Läs mer »

Vilken frukt innehåller mest socker?

Frukt är något av det bästa du kan äta ur ett hälsoperspektiv då det innehåller väldigt mycket fibrer och en del vitaminer och mineraler. Socker från frukt är inget du behöver oroa dig för, då fördelarna är långt mer fördelaktiga än nackdelarna. 

Läs mer »