Midjemått – gränsvärde för bukfetma

Det allra farligaste fettet på din kropp är det som är på buken. Ett tydligt tecken på att du samlat på dig mycket ohälsosamt fett är att ditt midjemått ökar. Ett sätt att ta reda på om din vikt är hälsosam är därför att mäta måttet runt din midja.

Ett normalt midjemått för en kvinna bör ligga under 80 centimeter och ett normalt midjemått för en man bör ligga under 94 centimeter.

Risken för sjukdom och ohälsa ökar med ditt midjemått och ditt bukomfång.

Hur mäter man midjemått

För att mäta ditt midjemått så behöver du endast ett mjukt måttband. Gör sedan enligt följande för att få fram ditt midjemått:

  1. Ta fram måttbandet
  2. Stå upprätt, rak i ryggen med benen något litet isär.
  3. Ta måttbandet runt din midja, vågrätt strax ovanför navelhöjd.
  4. Slappna av och andas ut precis innan du läser av måttet.
  5. Mät utan att du drar åt måttbandet.

Gränsvärden för midjemått

Följande gränsvärden på midjemått anges avseende bukfetma och risk för sjukdom:

Män > 94 cm              ökad risk för sjukdom

Män > 102 cm  kraftigt ökad risk för sjukdom

Kvinnor > 80 cm         ökad risk för sjukdom

Kvinnor > 88 cm         kraftigt ökad risk för sjukdom

Ett normalt midjemått för en kvinna bör ligga under 80 centimeter och ett normalt midjemått för en man bör ligga under 94 centimeter. Länge ner kan du läsa mer om vilka risker som föreligger vid ett högt midjemått samt hitta ett modernare alternativ till att mäta midjemåttet. 

Har du tagit redan på ditt midjemått så vill du säkert även ta reda på din midja / höftkvot. Detta är ett värde som korrelerar med risken för hjärt-kärlsjukdomar. Du hittar mer information om detta längre ner.

Tolkning av ditt midjemått

Oavsett hur lång du är så är måttet runt din midja en tydlig indikation för hur hög risk du löper att drabba av sjukdom till följd av din övervikt. Studier har visat att kvinnor redan vid ett midjemått på 80 centimeter eller mer löper en högre risk. För män ligger motsvarande siffra på 94 centimeter. 

Redan vid ett midjemått som ligger runt 10% högre än ovanstående siffror så ökar risken mer för exempelvis hjärt-kärlsjukdomar. Om du är kvinna och har ett midjemått på 88 centimeter eller mer, alternativt är man och ligger på 102 centimeter eller mer, så gör du klokt i att försöka bli av med en del av det inre fettet. 

OBS! Ett högt midjemått kan vara en risk även vid ett lågt BMI. Har du både högt BMI och högt midjemått så har du högst sannolikt en ökad risk för sjukdomar.

Vet du vilket BMI du har? Räkna ut det med vår BMI kalkylator

Risker vid högt midjemått

Det farligaste fettet är det som samlas i buken. Av denna anledning är midjemåttet en bra indikation på vilken risk som föreligger för en rad olika sjukdomar. Ansamling av fett runt buken / midjan påverkar ämnesomsättningen och är ofta förenad med högt blodtryck, höga blodfetter, låga nivåer på det goda kolesterolet samt förhöjda blodsocker- och insulinvärden. Alla dessa faktorer ökar risken för sjukdomar som exempelvis diabetes typ 2, hjärt-kärlsjukdomar samt för en del cancerformer. 

Felbedömning av midjemåttet

Det förekommer självklart att man tolkar sitt midjemått fel, då det såklart inte tar hänsyn till hur mycket som är underhudsfett respektive bukfett. Ett högt midjemått är dock alltid en anledning till att vara observant. 

Midjemått i relation till kroppslängd

Vill man sätta midjemåttet i relation till sin längd så är det ett sätt att mäta sitt kroppsfett. Detta mått får du fram genom att du delar din längd med ditt midjemått. Formeln ser ut såhär:

Längd/midjekvot = längd i centimeter / midjemåttet i centimeter

En kvot på 0,5 och lägre betyder ett hälsosamt midjemått. Midjans omkrets ska alltså vara mindre än eller lika med halva din kroppslängd. Högre än 0,5 innebär övervikt och högre än 0,6 innebär mycket övervikt och hög risk för sjukdom.

Ska ovan kvot-tal översättas till BMI så motsvarar 0,51 ungefär BMI 25, 0,57 BMI 30. Här kan du läsa mer om BMI

Midja / höftkvot

Detta mått tittar på förhållandet mellan din höft och din midja. Desto smalare midja i förhållande till höft, desto lägre risk för sjukdom. Har du redan mätt ditt midjemått så mäter du nu bara din höft på precis samma sätt. Höften mäter du över rumpan, där den är som bredast.      

Hur räknar du ut kvoten mellan midja och höft?

Du räknar ut denna midja/höftkvot genom att dividera ditt midjemått med ditt höftmått. Risken vid den kvot, eller det tal, du då får fram kan du sedan utläsa i tabellen nedan för kvinnor respektive män. 

Midja / höftkvot för kvinnor
Under 0,80Låg risk
Mellan 0,81 – 0,85Medelmåttig risk
Över 0,85Hög risk
Midja / höftkvot för män
Under 0,95Låg risk
Mellan 0,96 – 1Medelmåttig risk
Över 1Hög risk

Ett alternativ till midjemått

En metod till att mäta midjemåttet som vunnit mark under senare tid är att istället mäta bukhöjden. Detta mått mäts genom att du ligger på rygg, på ett plant underlag. Du mäter sedan från underlaget till den högsta punkten på buken. Gränsvärdena för kvinnor respektive män ligger på 20 cm respektive 22 cm. Mått som är högre än detta innebär sannolikt en ökad risk för sjukdom (samma som vi högt midjemått). 

Läs även: Bränna bort fett på magen

Sammanfattning

Midjemått som enskilt värde kan vara missvisande, precis som BMI som enskilt värde. Tillsammans kan dessa två värden dock ge en bra bild av din vikt och de risker som eventuellt föreligger vid övervikt. För ett långt liv så bör du säker ställa att du har en ”normal vikt” och ett midjemått på under 80 centimeter som kvinna och under 94 centimeter för män. 

Källa: 1177, Rouhani, M.H., et al., Associations between dietary energy density and obesiry: A systematic review and meta-analysis of observational studies. 

Dela gärna denna artikel

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin
Dela via e-post

Fler artiklar på samma tema

Hur blir man smal? 

I dagens samhälle så är det många som strävar efter att bli smalare. Orsaken till att man vill bli smal är sällan hälsan, utan den ligger tyvärr snarare i någon form av nidbild av hur man ska se ut.

Läs mer »
Bränna bort fett magen

Bränna fett på magen

Många som vill gå ner i vikt vill gärna bränna bort fett på magen. Att fett sätter sig på magen är genetiskt. För vissa sitter fettet jämnt fördelat på kroppen och för andra sätter det sig på magen.

Läs mer »
periodisk fasta

Periodisk fasta

Periodisk fasta är när man alternerar fasta och ätande under fördefinierade perioder. Exempel på detta är att fasta under 2 dagar och äta under 5 dagar s.k. 5:2. Många använder periodisk fasta för att gå ner i vikt men det finns även en del andra fördelar enligt förespråkarna. 

Läs mer »
Är kaffe nyttigt

Är kaffe nyttigt? 

Kaffe är älskat av många, framför allt här uppe i norr. Trots detta så ställs frågan ofta om kaffe är bra eller dåligt för oss människor. Som med mycket annat så är kaffe bra för oss i rimliga mängder, medan överkonsumtion är dåligt för oss. 

Läs mer »
medelhavskost

Medelhavskost

Vill du äta hälsosamt och leva längre så medelhavskost en bra grund. Denna kost är nämligen en av de mest studerade i världen. Grunden i medelhavskost är bra mat med fokus på långsamma kolhydrater, mycket frukt och grönsaker och ett relativt högt intag av nyttiga fetter.

Läs mer »