Vad är BMI och hur räknar man ut sitt BMI?

BMI, Body Mass Index, är ett enkelt verktyg för att räkna fram om du väger för mycket eller för lite. BMI har fått en bred acceptans i samhället tack vore dess enkelhet både att utföra och att tolka resultatet. Att ha ett för högt eller för lågt BMI kan innebära hälsorisker för både män och kvinnor.

Längre ner i artikeln kan du räkna ut ditt BMI. 

I artikeln tar vi även upp följande ämnen:

  • Vad är BMI?
  • Hur räknar man ut sitt BMI?
  • Hur tolkar man sitt värde?
  • BMI för kvinna respektive man
  • BMI för barn
  • Risker vid högt / lågt BMI
  • Bakgrunden till BMI

Vad är BMI?

BMI är en förkortning av engelskans Body Mass Index. På svenska översätts detta till kroppsmasseindex. Detta är ett mått som utgår ifrån din vikt och förhållandet till din längd för att se om du är överviktig, normalviktig eller underviktig.

BMI bedömer endast din vikt, och kan per definition inte säga något om din hälsa. BMI anses dock vara ett bra och enkelt verktyg för att fastställa eventuella problem relaterat till övervikt och undervikt. För att säkert veta din totala hälsostatus så behövs ytterligare mätningar och tester av andra värden relaterat till din hälsa.

Ett normalt BMI ska enligt WHO ligga på 18,5-24.9. Vid värden över detta så ökar risken för en mängd olika sjukdomar relaterat till övervikt och fetma. Ofta är risken extra hög om man har ett högt BMI i kombination med ett stort midjemått (läs mer om midjemått och fetma här).

Hur räknar man ut sitt BMI?

Det enda du behöver veta för att ta reda på ditt BMI är din längd och din vikt. Med hjälp av en enkel miniräknare, likt den du sannolikt har i din mobil, så kan du sedan räkna ut ditt BMI. 

Formeln för att räkna ut ditt BMI hittar du här nedanför. Där hittar du även en tolkning för vad olika värden betyder.

BMI formel

Formeln för BMI är:

Vikten i kilo dividerat med längden i kvadratmeter.

Uppställt ser formeln ut enligt följande:

BMI = vikt (kg) / (längd i meter X längd i meter)

Här nedan ser du ett exempel på hur man räknar ut sitt BMI om man är 160 centimeter lång och väger 60 kilogram.

23,4 = 60 / (1,6 x 1,6)

Tycker du det är svårt? Testa vår BMI räknare / BMI kalkylator här nedanför.

TIPS: När du slår det på miniräknaren så gör du det enklast genom att ta din vikt i kg och dela den först en gång med din längd i meter och sedan delar du värdet du fick fram ytterligare en gång med din längd i meter (vikt / längd / längd).

BMI räknare / BMI kalkylator

Här kan du skriva in din vikt (i kilogram) och din längd (i centimeter) för att få hjälp av vår kalkylator att räkna ut ditt BMI. Längre ner kan du läsa mer om vad de olika nivåerna innebär.

Grundläggande information
Antal år
Ditt resultat
Body Mass Index (BMI):
0

BMI tabell / skala

WHO har satt upp gränser för undervikt, normalvikt, övervikt och fetma för vuxna 18-69 år. Detta är normalt de värden som normalt används när man efter frågar en skala eller tabell över olika BMI-värden. 

BMI-tabell enligt WHO

BMIKlassificering
<18,5Undervikt
18,5-24,9Normal vikt
25-29,9Övervikt
≥30Fetma

Ofta talar man om att BMI över 27 ökar risken för sjukdom hos både män och kvinnor. 

Undervikt : BMI <18,5

Har du ett BMI som är lägre än 18,5 så räknas det som undervikt. Om du ligger här så skulle du sannolikt må bra av att öka något i vikt. Lider man av undervikt så kan du ofta känna dig trött och det kan också innebära en ökad risk för sjukdom.

Normalvikt : BMI 18,5-24,9

Har du ett BMI i intervallet 18,5 till 24,9 så räknas det som en normalvikt. Denna nivå är bra för dig och din hälsa. Även om du ligger här så kan dock ett högt midjemått innebära en ökad risk för sjukdom. Läs mer här om ditt midjemått.

Övervikt : BMI 25-29,9

Har du ett BMI över 25, men under 30, så har du sannolikt en viss nivå av övervikt. Risken att drabbas av exempelvis högt blodtryck, förhöjda blodfetter och diabetes typ 2 ökar redan vid BMI 27. Du kan dock ha ett BMI i detta intervall utan att vara överviktig, exempelvis om du har mycket muskler. 

Fetma : BMI ≥30

Har du ett BMI på 30 eller mer  så har du sannolikt fetma. Detta är något som tydligt ökar risken att drabbas av sjukdomar såsom högt blodtryck, förhöjda blodfetter, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ. Även om även andra faktorer spelar in för risken att drabbas av dessa sjukdomar så kan en hälsosam livsstil och lägre vikt göra stora skillnader sett till risken att drabbas.

Allvarlig / mycket allvarlig fetma: BMI 35+

Denna nivå anges inte av WHO, men används ofta av olika mottagningar och kliniker. Intervallet 35-40 benäms då som allvarlig fetma och BMI 40 eller mer som mycket allvarlig fetma. Ligger man i någon av dessa två grupper så löper man en mycket hög risk att drabbas av sjukdomar relaterat till övervikt. 

Du kan är nyfiken på hur mycket kalorier du bör äta per dag? Här kan du beräkna ditt optimala kaloriintag

BMI kvinna respektive man

BMI är framtaget som ett generellt mått för vuxna. Det finns således inte några specifika gränsvärden för kvinna respektive män. 

BMI kvinna

I denna tabell så ser du en tabell över olika BMI för kvinnor baserat på förbestämda värde för vikt respektive längd. Hittar du inte din vikt respektive längd så använd vår BMI räknare för att få fram ditt individuella värde.

BMI kvinna tabell

BMI man

I denna tabell så ser du en fördelning över olika BMI för män baserat på förbestämda värde för vikt respektive längd. Hittar du inte din vikt respektive längd så använd vår BMI räknare för att få fram ditt individuella värde.

BMI man tabell

Läs även: Normalt midjemått för kvinnor respektive män

BMI barn

Vill du räkna ut BMI för ett barn så kan du inte använda dig av den formel som används för vuxna. Orsaken är att barns kroppssammansättning skiljer sig från en vuxen och därför blir missvisande. För barn används därför en formel som heter ISO-BMI. Ofta är detta något som kontrolleras inom barnhälsovården samt skolhälsovården. 

 Dessa gränsvärden för BMI hos barn hittar du här.

Risker vid högt BMI

Många av våra folksjukdomar är kopplade till övervikt och fetma. Några av dessa sjukdomar är högt blodtryck, förhöjda blodfetter, diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar. Även risken för cancer är förhöjd vid ett högt BMI. Att väga för mycket är även negativt för vår förmåga att hantera sjukdom och infektion. 

Andra negativa aspekter av ett förhöjt BMI kan kopplas till fertilitet. Övervikt och fetma kan göra det svårare att bli gravid och kan orsaka infertilitetsproblem hos både män och kvinnor. 

BMI säger dock inte hela sanningen om din risk för att drabbas av sjukdom. Man bör därför alltid väga in andra mått och faktorer för att göra en helhetsbedömning. 

Risker vid lågt BMI

Även vid ett för lågt BMI så föreligger det en del hälsorisker och risker att drabbas av sjukdom. Enklare symtom vid en liten undervikt kan vara sömnproblem, koncentrationssvårigheter och trötthet. 

Undervikt kan även göra så att kroppens läkningsprocesser vid infektion eller sjukdom blir försämrad. Ett för lågt näringsintag över tid kan också göra att du drabbas av kost relateradesymtom såsom anemi eller brist på vissa vitamin eller mineral. 

Lågt blodtryck och låg vilopuls till följd av undervikt kan också leda till yrsel och försämrad balans. Även risk för depression och relaterade sjukdomar kan orsakas av undervikt. 

Felkällor vid användning av BMI

BMI är ett bra verktyg tack vare att det är enkelt att tolka och att mäta för gemene man. Det är dock ett trubbigt verktyg och det tar inte hänsyn till viktiga faktorer såsom om du är kvinna eller man, din ålder, hur du är byggd, din hälsa eller till hur bra kondition du har.

Ibland kan man få ett BMI över 25 trots att man inte är överviktig eller lider av fetma. Detta kan exempelvis drabba personer som är vältränade och som har mycket muskler, då muskler väger mer än fett. 

För äldre kan också BMI bli fel och exempelvis kan personer över 50 års ålder ibland ha högre gränser än vad som gäller för yngre. För peoner över 70 så kan ett BMI strax över 25 snarare vara hälsosamt, och ett BMI lägre än 22 tyder på undernäring. För barn bör du inte alls använda BMI som mått då de inte har samma kroppsproportioner som en vuxen och därför blir värdena inte korrekta. 

Det är också skillnad på ett högt BMI hos en aktiv person jämfört med en stillasittande person. Har man ett högt BMI men har en god kondition så är detta bättre än att vara stillasittande och ha normalvikt. Ytterligare en brist i BMI-skalan är att det inte tar höjd för var i kroppen fettet är ansamlat. Exempelvis görs ingen skillnad på det farliga bukfettet och en mer jämn och hälsosam fördelning av kroppsfettet. 

Anorexia BMI gräns

Anorexia för vuxna och ungdomar över 16 brukar anges som ett BMI lägre än 16,5. Ibland anges också en skala för att bedöma nivån av anorexia från lindrig till mycket svår. Den första, lindriga nivån, börjar på BMI 18,49 och gränsen för mycket svår anges då vid BMI lägre än 15.

Bakgrunden till BMI

BMI har en lång historia och det utvecklades redan på 1800-talet. Det blev dock inte populärt förrän långt senare, efter att en artikel kopplad till BMI publicerats 1972 i ”Journal of Chronic Diseases”. 

Artikeln slog fast att BMI är den bästa tillgängliga metoden för att beräkna övervikt och fetma, sett i relation till total population, genom att använda parametrarna vikt och längd. Studien fick snabb spridning och många av de större hälsoorganisationerna erkände BMI-måttet som en pålitlig indikator på mängden kroppsfett, sett i relation till en större grupp. 

Idag används BMI ofta som en pålitlig källa vid studier av större populationer, i försök att förutspå sannolikheten för sjukdom. Sett till individnivå så är måttet dock allt för trubbigt för att kunna dra slutsatser kring hälsostatusen, men för genomsnittspersonen kan det ge en indikation för personens viktstatus. 

Sammanfattning

Studier visar att BMI-värde som indikerar både undervikt och fetma ger en högre dödlighet, än för individer som håller sig inom spektrat normalvikt. Vill du leva länge blir det således viktigt att hålla din vikt på en jämn “normal-nivå”. Ligger du på ett BMI på 18,5-24,9 så minskar du sannolikheten för att drabbas av en rad olika sjukdomar, såsom diabetes typ 2, höga blodfetter, cancer och hjärt-kärlsjukdomar, vilka kan leda till att du inte lever så länge som du önskar.

Dela gärna denna artikel

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin
Dela via e-post

Fler artiklar på samma tema

Hur blir man smal? 

I dagens samhälle så är det många som strävar efter att bli smalare. Orsaken till att man vill bli smal är sällan hälsan, utan den ligger tyvärr snarare i någon form av nidbild av hur man ska se ut.

Läs mer »
Bränna bort fett magen

Bränna fett på magen

Många som vill gå ner i vikt vill gärna bränna bort fett på magen. Att fett sätter sig på magen är genetiskt. För vissa sitter fettet jämnt fördelat på kroppen och för andra sätter det sig på magen.

Läs mer »
periodisk fasta

Periodisk fasta

Periodisk fasta är när man alternerar fasta och ätande under fördefinierade perioder. Exempel på detta är att fasta under 2 dagar och äta under 5 dagar s.k. 5:2. Många använder periodisk fasta för att gå ner i vikt men det finns även en del andra fördelar enligt förespråkarna. 

Läs mer »
Är kaffe nyttigt

Är kaffe nyttigt? 

Kaffe är älskat av många, framför allt här uppe i norr. Trots detta så ställs frågan ofta om kaffe är bra eller dåligt för oss människor. Som med mycket annat så är kaffe bra för oss i rimliga mängder, medan överkonsumtion är dåligt för oss. 

Läs mer »
medelhavskost

Medelhavskost

Vill du äta hälsosamt och leva längre så medelhavskost en bra grund. Denna kost är nämligen en av de mest studerade i världen. Grunden i medelhavskost är bra mat med fokus på långsamma kolhydrater, mycket frukt och grönsaker och ett relativt högt intag av nyttiga fetter.

Läs mer »