Blå zoner – platser där man lever längre

Blå zoner är platser där människor är friskare och där de lever märkbart längre. Faktorer som sticker ut i de blå zonerna är att människorna äter hälsosammare, de är fysiskt aktiva i vardagen, de har ett socialt nätverk och de känner att de har en mening i sin tillvaro. 

I dessa blå zoner är förekomsten av sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, demens, diabetes typ 2 och hormonell cancer nästan obefintlig. Detta är livsstilssjukdomar som oftast påverkas av hur vi lever och vad vi äter. 

I min efterforskning, i resan mot att bli 100 år, så är de blå zonerna ett väldigt intressant fenomen. Jag har därför grävt djupare i den fakta och den kunskap som är tillgänglig relaterat till de blå zoner som finns i världen. 

I denna artikel kan du läsa: 

 • Vad är en blå zon? 
 • Var kommer begreppet ifrån?
 • Finns det blå zoner i Sverige?
 • Vilka är de blå zonerna i världen?
 • Egenskaper och livsstil hos de som lever längst
 • Mat i de blå zonerna
 • Vad är livslängden i de blå zonerna?

Vad är en blå zon? 

En blå zon är ett område där individer lever mätbart längre än på andra platser i världen. Hos de personer som lever i de blå zonerna så kan man hitta flera gemensamma egenskaper i deras livsstil som är med och bidrar till deras längre livslängd.  

Att zonerna kallas just ”blå zoner” tros härstamma från att forskarna som identifierade dessa områden ringade in dem på en karta med en blå kulspetspenna.  

Var kommer begreppet Blå zon ifrån?

Gianni Pes och Michel Poulain är de personer som hittade konceptet år 2000 när de identifierade Sardiniens provins Nuoro som den regionen i världen med högst koncentration av manliga hundraåringar. 

Blå zon var senare ett begrepp som etablerades av Dan Buettner (som skrivit flera böcker på ämnet och som även syns i Netflix-dokumentären Lev till 100), som identifierade och lyfta fram fem olika områden där invånarna är friskare och lever längre. 

Buettner presenterade även en förklaringsmodell baserad på empiriska data och observationer över faktorer kopplade till livsstil och lärdomar från människor i dessa områden. Dessa sägs kunna ge nyckeln till ett friskare och längre liv. Han har genom åren identifierat fem områden som är beskrivna nedan. 

Det finns sannolikt fler blå zoner runt om i världen där människor är friskare och lever längre. För att de ska definieras som blå zoner så behöver detta dock dokumenteras och fastställas med empiriskt data. 

Blå zoner Sverige

För att en zon ska klassas som blå så måste det finnas forskning och tydliga bevis för att människor på en viss plats verkligen lever längre. I dagsläget finns det inga zoner I Sverige som officiellt är blå zoner.

Enligt Henrik Ennart, vetenskapsjournalist på SvD som för ett antal år sedan gav ut boken Åldrandets gåta, hittade dock ett område med potential efter att ha gjort egna körningar i befolkningsregistret. Han identifierade där att antal hundraåring per 100 000 invånare är högst i landet i Kronobergs län. När de fördjupande sig i den data de tagit på kommunnivå såg de ett tydligt band av långt liv som österifrån löper från Öland och mellersta Kalmar län, söder om det småländska höglandet och norr om Blekinge för att sedan vika av söderut mot Österlen. Detta skulle potentiellt kunna vara en blå zon i Sverige.

Blå zoner världen

Runt om i världen finns det ett antal platser som brukar benämnas som blå zoner. Vilka är då världens blå zoner?

De platser som är erkända som blå zoner i världen är: 

 • Okinawa, Japan
 • Sardinien, Italien
 • Nicoyahalvön, Costa Rica
 • Ikaria, Grekland
 • Loma Linda, USA (bland adventister)
världen blå zoner

Levnadsmönster och egenskaper i de blå zonerna

Vad är det då som gör att människor i de blå zonerna lever längre och har ett hälsosammare liv. Här har vi listat de lärdomar som Buettner har funnit i sina analyser av de blå zonerna. Han kallar dem “Power 9”.

 1. Måttlig, regelbunden fysisk aktivitet och motion
 2. Att ha ett syfte i livet
 3. Minska på stressen
 4. Ha ett måttligt kaloriintag
 5. Ät en växtbaserad kost
 6. Måttligt alkoholintag, speciellt vin
 7. Engagemang i andlighet eller religion
 8. Bo nära och vara engagerad i familjen
 9. Engagemang i samhällslivet

Utöver detta så undviker dessa människor rökning, skräpmat och raffinerat socker. Saker som också är starkt bidragande till ett längre liv. 

Längre ner kan du läsa mer om maten i de blå zonerna, men först ska vi beskriva de olika punkterna som kan leda till ett längre liv lite mer ingående. 

Måttlig, regelbunden fysisk aktivitet

I Sverige pratar man ofta om träning men det är inte träning vi behöver – vi behöver fysisk aktivitet. Att man går till affären, att man arbetar i trädgården eller grönsakslandet, att man spelar tennis med sina vänner eller gör något annat som kräver att man dagligen rör på sig och belastar och rör på kroppen räcker mer än väl för att främja ett långt liv. 

Att ha ett syfte i livet

Att vakna på morgonen och känna att det finns ett syfte eller en mening med livet är viktigt. Detta kan vara att ta hand om respektive, vattna blommorna, säkra sin inkomst eller något annat som upplevs som meningsfullt. Att man i de blå zonerna ofta lever av naturen och inte går i pension hjälper till att bibehålla syftet i livet.

Här i västvärlden kan ett tips vara att du söker dig till en miljö som känna belönande och utvecklande. Detta kan handla om att engagera sig i aktiviteter som känns tillfredsställande eller att bara umgås med en grupp av människor som ger en energi. 

Minska på stressen

Stress förekommer också i mycket liten utsträckning i dessa områden. Ofta låter man saker ta sin tid och folk är inte rädda för att vila. Att ta en tupplur mitt på dagen när det är som varmast, eller bara att ta sig tid för avslappning, är mycket vanligt.

Ha ett måttligt kaloriintag

Att äta måttligt är bra för din hälsa och det gör att man undviker övervikt och fetma. I de blå zonerna äter man fiberrik kost som mättar samtidigt som man inte frossar ohälsosamma livsmedel såsom godis, skräpmat, chips, mm. Att äta sig 80% mätt är även något man strävar efter. De blå zonerna är också fattiga områden, vilket gör att man äter det man behöver och inte mer.

Ett begränsat kaloriintag har i flera studier (inte kopplat till blå zoner) påvisats kunna förlänga livslängden och motverka åldersrelaterade kroniska sjukdomar hos både människor och hos andra arter.

Ät en växtbaserad kost

En av nycklarna till ett längre och friskare liv i de blå zonerna är kosten. I dessa områden så äter man till stor del en växtbaserad kost, där kött endast äts vid några få tillfällen per månad. 

I de blå zonerna äter man mycket frukt, nötter, grönsaker och baljväxter, vilket är växter som ofta växer i närheten.  Utöver detta så äter de även mycket fullkorn / fibrer och de får även i sig fisk regelbundet. Mer om maten i de blå zonerna kan du läsa här nedanför. 

Måttligt alkoholintag, speciellt vin

I de blå zonerna så dricker man väldigt måttligt av alkohol. Det förekommer alkohol men ofta handlar det om någon enstaka glas rött vin till maten och ännu vanligare är det att man dricker naturviner. Missbruk av alkohol är ytterst ovanligt i dessa områden. 

Engagemang i andlighet eller religion

I studier av de blå zonerna har man sett att andlighet och religion kan ge en känsla av mening med livet och därmed en vilja att fortsätta leva. Tron skapar mening, vilken inte alltid finns i delar av världen där tron inte är lika stark. 

Bo nära och vara engagerad i familjen

Något som också är karakteristiskt i de blå zonerna är att man ofta lever nära sin familj och tar hand om varandra. 

I vissa studier har man även sett att där finns en korrelation mellan avståndet till familjen och en människas levnadslängd. I flera av de blå zonerna så lever människor i generationsboende där de yngre tar hand om de äldre. 

Engagemang i samhällslivet

Sociala interaktioner är något som man sett är viktiga för människor. I studier av de blå zonerna har man sett att människor i dessa områden ofta är väldigt trevliga, vilket också gör att människor dras till dem och vill umgås med dem. 

I de blå zonerna så prioriteras vänner och socialt nätverk högt.

Blå zoner mat

Den kost / mat man äter i de blå zonerna påminner mycket om medelhavskosten. Mycket av maten härrör från växter och är således vegetarisk. De äter mycket nötter och baljväxter samt att maten ofta är naturligt fiberrik.

Ofta odlar människor sina egna grödor, vilket gör dem extra näringsrik och fria från bekämpningsmedel. De äter även långsamt och gärna tillsammans med andra. Att de äter långsamt gör att de sällan överäter. Att vara 80% mätt är exempelvis något människorna i Okinawa stävar efter. 

Kött äter men också i de blå zonerna men endast vid ett fåtal tillfällen per månad. Fisk är vanligare men heller inte på daglig nivå. Socker, vitt mjöl och processad mat är något som knappt existerar i deras kost. 

Blå zoner livslängd

Globalt så är den medellivslängden strax över 70 år (73,4 år för 2019 enligt WHO). Störst chans att bli 100 år har man just i de blå zonerna. Här hittas även många friska och rörliga 90-åringar. I de blå zonerna är förekomsten av 100-åringar hela 10 gånger fler än vad det är i USA.

Arv eller miljö 

Ibland förekommer det diskussioner kring om den längre livslängden handlar om arv eller miljö, dvs kan man verkligen påverka sin livslängd eller inte? 

Det man i studier och observationer sett är att människor från de blå zonerna, som förändrar sin kost och sina levnadsvanor, lever kortare. Ofta har de flyttat till andra länder eller till större städer där de tagit efter de västerländska vanorna. Det anses idag finnas tillräckligt med bevis för att man med säkerhet ska kunna säg att det inte handlar om arv, utan snarare om hur man lever. Var man bor eller var man kommer ifrån är således inte det som är viktigt – utan alla kan skapa sin egen blå zon. 

Några sista ord om blå zoner

Blå zoner är väldigt intressant för oss som vill vara friskare och som vill leva längre. Några av de saker vi bör anamma i våra liv är daglig rörelse och att inte stressa. Att leva nära familjen och att känna tillhörighet till en grupp människor är också viktigt. En punkt som inte heller går att undvika är kosten och den mat man äter i dessa blå zoner. Försök att äta måttligt och att äta fiberrik kost och gärna med ett fokus på en växtbaserad kost. 

Dela gärna denna artikel

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin
Dela via e-post

Fler artiklar på samma tema

Hur blir man smal? 

I dagens samhälle så är det många som strävar efter att bli smalare. Orsaken till att man vill bli smal är sällan hälsan, utan den ligger tyvärr snarare i någon form av nidbild av hur man ska se ut.

Läs mer »
Bränna bort fett magen

Bränna fett på magen

Många som vill gå ner i vikt vill gärna bränna bort fett på magen. Att fett sätter sig på magen är genetiskt. För vissa sitter fettet jämnt fördelat på kroppen och för andra sätter det sig på magen.

Läs mer »
periodisk fasta

Periodisk fasta

Periodisk fasta är när man alternerar fasta och ätande under fördefinierade perioder. Exempel på detta är att fasta under 2 dagar och äta under 5 dagar s.k. 5:2. Många använder periodisk fasta för att gå ner i vikt men det finns även en del andra fördelar enligt förespråkarna. 

Läs mer »
Är kaffe nyttigt

Är kaffe nyttigt? 

Kaffe är älskat av många, framför allt här uppe i norr. Trots detta så ställs frågan ofta om kaffe är bra eller dåligt för oss människor. Som med mycket annat så är kaffe bra för oss i rimliga mängder, medan överkonsumtion är dåligt för oss. 

Läs mer »
medelhavskost

Medelhavskost

Vill du äta hälsosamt och leva längre så medelhavskost en bra grund. Denna kost är nämligen en av de mest studerade i världen. Grunden i medelhavskost är bra mat med fokus på långsamma kolhydrater, mycket frukt och grönsaker och ett relativt högt intag av nyttiga fetter.

Läs mer »